210 68 10 300   24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
Βλαστοκύτταρα, Τραπεζα βλαστοκυττάρων
Αιμοποιητικά Βλαστοκύτταρα

Τι είναι τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα; Που βρίσκονται; Ποι η χρήση τους; Τι είναι το ΟΠ.Α;

Μεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα τα οποία…

Βλαστοκύτταρα από οδοντικό πολφό

Mια νέα υπηρεσία που αφορά στην απομόνωση και φύλαξη μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων…

Γιατί να επιλέξετε την Omnigen

Tα πλεονεκτήματα της Omnigen σας βοηθούν να κάνετε τη σωστή επιλογή για την φύλαξη…

Ερευνα και εφαρμογές

Ερευνα και ανάπτυξη βιοτεχνολογικών προϊόντων από τη Omnigen για διάφορες χρήσεις…

Βλαστοκύτταρα

Η Omnigen είναι μια από τις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη και κορυφαία στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στο χώρο των βλαστοκυττάρων, των κυτταρικών θεραπειών και της αναγεννητικής ιατρικής. Θέλοντας να παρέχουμε στον άνθρωπο τα πραγματικά οφέλη της επιστήμης και επιδιώκοντας τη διαρκή εξέλιξη, παρέχουμε πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τα Βλαστοκύτταρα αποτελούν τα αρχέγονα, κυρίαρχα κύτταρα του ανθρώπου και είναι η πηγή δημιουργίας των οργάνων και των ιστών που απαρτίζουν τον οργανισμό μας. Στην Omnigen απομονώνουμε και κρυοσυντηρούμε αιμοποιητικά και μεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους και χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

 

Βλαστοκύτταρα – Βιωσιμότητα

Με διαρκείς εργαστηριακούς ελέγχους εξασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας. Έτσι έχουμε επιτύχει ποσοστό βιωσιμότητας μεγαλύτερο του 90% σε σχέση με τον αρχικό αριθμό κρυοσυντηρημένων αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (CD34+).

Σκεπτόμενοι πάντα τον μελλοντικό γονέα διευρύνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας για μια πιο ολοκληρωμένη φροντίδα. Έτσι στα εργαστήριά μας απομονώνουμε και κρυοσυντηρούμε βλαστοκύτταρα από νεογιλά δόντια και προσφέρουμε μία σειρά μοριακών εξετάσεων όπως Κυστικής Ίνωσης, Θρομβοφιλίας, τεστ ΠΑΠ, ανδρικής υπογονιμότητας, HPV.

H Omnigen είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΕΤΟΑ) εξασφαλίζοντας έτσι τους γονείς και το μέλλον των κρυοσυντηρημένων βλαστοκυττάρων στην απίθανη περίπτωση που η εταιρία παύσει τις εργασίες της.

Η οικογενειακή τράπεζα της Omnigen έχει διαπίστευση από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), τον LLoyds Register για το Διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας BS ISO 9001:2008 και εφαρμόζει όλες τις Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές (GMP).

Λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ΦΕΚ 51/2008, ΦΕΚ 150/2011 εφαρμόζοντας την 2004/23/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία.

 

Κρατική Αδειοδότηση

Η Omnigen είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει τη γνωμοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ – Αρ. Πρωτ. 5781/17-12-2015), σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 3984/2011 και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/17/EC,  για λειτουργία ως τράπεζα αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ως τράπεζα ιστών και κυττάρων ομφάλιου λώρου  που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή απλά καλώντας μας στο 210 6810300

Share This