210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
βλαστοκύτταρα, βλαστικά κύτταρα, οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων

Οικογενειακή φύλαξη ή δωρεά βλαστοκυττάρων;

Οικογενειακή φύλαξη ή δωρεά βλαστοκυττάρων;

Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα από όλους σχεδόν τους γονείς που σκέφτονται να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους. Ερευνώντας σχετικά θα ακούσετε επίσης τους όρους δημόσια και ιδιωτική τράπεζα βλαστοκυττάρων.

Ουσιαστικά δεν υπάρχουν δημόσιες τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων.

Μοναδική εξαίρεση είναι στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης το οποίο έχει το χαρακτηρισμό δημόσιας τράπεζας (ΦΕΚ 1926 / 17-07-2014) αν και ο νόμος δεν αναφέρει πουθενά τον όρο «δημόσια».

Όλες οι άλλες τράπεζες φύλαξης (κρυοσυντήρησης) βλαστοκυττάρων ανήκουν σε μία από τις δύο παρακάτω κατηγορίες βάσει του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/27-06-2011).

Τις “Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος” (Τ.ΟπΑ.), όπου πραγματοποιείται έλεγχος, συντήρηση, αποθήκευση και διανομή αποκλειστικά ΟπΑ, για μελλοντική χρήση του με θεραπευτικό σκοπό είτε αυτόλογη είτε αλλογενή, αδιακρίτως εάν ο λήπτης είναι συγγενικό πρόσωπο ή τρίτος.
Οι τράπεζες αυτές καλούνται Τράπεζες Δωρεάς βλαστοκυττάρων.
Τις “Ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος” (Ι.Τ.ΟπΑ.), όπου πραγματοποιείται έλεγχος, συντήρηση, αποθήκευση και διανομή αποκλειστικά ΟπΑ, για μελλοντική χρήση του με θεραπευτικό σκοπό είτε αυτόλογη είτε αλλογενή, σε συγγενικό πρόσωπο ή σε τρίτο πρόσωπο, εάν ο δότης συμφωνεί.
Οι τράπεζες αυτές καλούνται Οικογενειακές Ιδιωτικές  Τράπεζες βλαστοκυττάρων.

 

Τράπεζες Δωρεάς βλαστοκυττάρων

Σε αυτές οι μελλοντικοί γονείς μπορούν να κάνουν δωρεά τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (βλαστοκύτταρα) από το ομφαλοπλακουντικό αίμα του παιδιού τους χωρίς χρέωση. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι γονείς δεν έχουν ουδεμία αξίωση ή δικαίωμα σε αυτά. Τα βλαστοκύτταρα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από ένα συνάνθρωπό μας σε πιθανή μεταμόσχευση. Αυτή είναι μία αλτρουιστική κίνηση άξια συγχαρητηρίων. Στην περίπτωση όμως που το παιδί χρειαστεί βλαστοκύτταρα για κάποια μεταμόσχευση, οι γονείς θα πρέπει να περιμένουν να βρουν συμβατό δότη μέσα από την έρευνα σε  μια παγκόσμια δεξαμενή μοσχευμάτων.

Μια άλλη υπηρεσία που προσφέρουν συνήθως οι τράπεζες δωρεάς είναι η φύλαξη μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από τον ιστό του ομφαλίου λώρου. Αυτή η υπηρεσία χρεώνεται.

 

Οικογενειακές Ιδιωτικές Τράπεζες Βλαστοκυττάρων

Οι οικογενειακές τράπεζες φυλάσσουν (κρυοσυντηρούν) τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (βλαστοκύτταρα) από το αίμα και τον ιστό του ομφαλίου λώρου του παιδιού σας για πιθανή χρήση τους μόνο από το ίδιο το παιδί (αυτόλογη μεταμόσχευση) ή από μέλος της οικογένειας. Δικαίωμα διαχείρισης τους έχουν μόνο οι γονείς (μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού).

Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα αποτελούν 99% συμβατό μόσχευμα στο ίδιο το παιδί ενώ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς μεταμόσχευσης στους γονείς και στα αδέλφια γιατί υπάρχει μικρότερος κίνδυνος να παρουσιάσει το μόσχευμα αντίδραση έναντι του δέκτη (Graft Versus Host Disease).

Οι δύο παραπάνω  υπηρεσίες προσφέρονται ξεχωριστά ή και οι δύο μαζί. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες επιτυχούς μεταμόσχευσης εάν αυτή χρειαστεί.

 

Χρησιμότητα των βλαστοκυττάρων

Οι χρήσεις των βλαστοκυττάρων είναι πολλές σήμερα και αναμένουμε ακόμα περισσότερες στο κοντινό μέλλον.

 

Αυτόλογες και αλλογενείς μεταμοσχεύσεις.

Αυτόλογη είναι η μεταμόσχευση κατά την οποία τα βλαστοκύτταρα μεταμοσχεύονται στο ίδιο άτομο από το οποίο συλλέχθηκαν. Αλλογενής είναι η μεταμόσχευση από βλαστοκύτταρα που προέρχονται από άλλο άτομο.

Αυτόλογες μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων γίνονται κάθε χρόνο σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες όπως λέμφωμα, μυέλωμα ή κάποια άλλη μορφή καρκίνου. Ιατρική έρευνα η οποία έχει δημοσιευθεί στο Journal of Clinical Oncology, αναφέρει ότι ακόμα και σε ασθένειες οι οποίες εμφανίζονται πολύ νωρίς στη ζωή (μέσα σε 12 μήνες από τη γέννηση), τα βλαστοκύτταρα του ίδιου του παιδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόλογη μεταμόσχευση.

Βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου τα οποία προέρχονται από το ίδιο το παιδί παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των βλαστοκυττάρων που προέρχονται από άλλα άτομα.

Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα καθώς και τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων και μορφών καρκίνου. Εφαρμογές τους υπάρχουν και στον τομέα της Αναγεννητικής ιατρικής.

Εκτός από τις ήδη υπάρχουσες χρήσεις των βλαστοκυττάρων αναμένουμε στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν σε πολλά περισσότερα πεδία, καθώς υπάρχουν πολλές έρευνες της Βιοïατρικής που συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Στο στάδιο της κλινικής έρευνας βρίσκονται θεραπείες για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, διάφορες καρδιακές παθήσεις (έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια), Διαβήτης Τύπου Ι, Κίρρωση Ήπατος, διάφορες κληρονομικές ασθένειες, κ.α.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ OMNIGEN ΑΕ

Καλέστε τώρα στο 210 6810300 ή χρησιμοποιήστε την online φόρμα

 

No Comments

Post a Comment