210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
βλαστοκύτταρα, τράπεζα βλαστοκυττάρων

Οικογενειακή τράπεζα βλαστοκυττάρων

Η Omnigen ΑΕ είναι μια από τις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες εταιρίες βιοτεχνολογίας. Δραστηριοποιείται στον χώρο της κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων (οικογενειακή τράπεζα βλαστοκυττάρων), των κυτταρικών θεραπειών και της αναγεννητικής ιατρικής. Θέλοντας να παρέχουμε στον άνθρωπο τα πραγματικά οφέλη της επιστήμης και επιδιώκοντας τη διαρκή εξέλιξη, παρέχουμε πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Τα βλαστοκύτταρα αποτελούν τα αρχέγονα, κυρίαρχα κύτταρα του ανθρώπου και είναι η πηγή δημιουργίας των οργάνων και των ιστών που απαρτίζουν τον οργανισμό μας. Στην Omnigen ΑΕ απομονώνουμε και κρυοσυντηρούμε αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα από Οπ.Α και Ιστό ομφάλιου λώρου ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ΦΕΚ 150/2011 και την από 9 Μαρτίου 2017 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1005Β’), εφαρμόζοντας την 2004/23/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία.

 

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η διαρκής κατάρτισή μας γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Βιομοριακής Ιατρικής αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που διαμορφώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Η Omnigen ΑΕ ανέπτυξε και εφάρμόζει πρωτόκολλα απομόνωσης και κρυοσυντήρησης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από οδοντικό πολφό.

Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, προσφέρει μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων όπως: εξέταση HPV, ανδρικής υπογονιμότητας, τεστ ΠΑΠ, θρομβοφιλίας και κυστικής ίνωσης.

Η Omnigen ΑΕ, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της, έχει ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και η δυνατότητα ευέλικτης οικονομικής πολιτικής, προσδίδει κύρος και αξία στις υπηρεσίες μας. Για εμάς δεν υφίσταται καλύτερη ανταμοιβή από την ανταπόκριση των ανθρώπων που εμπιστεύονται σ’ εμάς τις επιθυμίες τους.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή απλά καλώντας μας στο 210 6810300

 

Save