210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ OMNIGEN ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οι άνθρωποι της Omnigen ΑΕ πιστοί στο όραμα για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και με σεβασμό στους γονείς, ολοκληρώσαμε με επιτυχία όλες τις διαδικασίες και τα προαπαιτούμενα για να λάβουμε την κρατικη αδειοδοτηση της εταιρείας μας από το υπουργείο υγείας.

Έτσι η Omnigen ΑΕ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει την γνωμοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ – Αριθμός Πρωτοκόλλου 5781/17-12-2015), σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 3984/2011 και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/17/EC,)  για λειτουργία ως τράπεζα αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ως τράπεζα ιστών και κυττάρων ομφάλιου λώρου  που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο.

Στην Omnigen ΑΕ προσπαθούμε πάντα για την αρτιότερη και ασφαλέστερη λειτουργία της εταιρίας μας σε όλους τους τομείς:
Στα εργαστήρια μας, στους χώρους αποθήκευσης των δειγμάτων, στην οργάνωση και διαχείρησή τους με το εξειδικευμένο λογισμικό ιχνηλασιμότητας και στις διαδικασίες επικοινωνίας με τους γονείς με τις δυνατότητες που μας δίνονται μέσω των νέων τεχνολογιών.

Η Omnigen ΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice – GMP) και είναι πιστοποιημένη από την Lloyd’s Register Quality Assurance σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο BS ΕΝ ISO 9001:2008 Διαχείρισης Ποιότητας. Η πιστοποίηση εφαρμόζεται στην απομόνωση και κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων ανθρώπινου ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Το σύστημα ποιότητας καλύπτει όλο το φάσμα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, αλλά και τις διοικητικές διαδικασίες οργάνωσης της εταιρείας.

Επίσης τα εργαστήριά μας είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις διαδικασίες που υπαγορεύει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, που αφορά στη διενέργεια δοκιμών στα κλινικά εργαστήρια. Η διαπίστευση αυτή αφορά στους εργαστηριακούς ελέγχους που διεξάγονται στα δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

H Omnigen ΑΕ είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΕΤΟΑ) η οποία ιδρύθηκε στα πλαίσια της θέσπισης προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την κρυοσυντήρηση και διανομή βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου, όπως επίσης και στη δυνατότητα ενιαίας αντιπροσώπευσης στον κλάδο.

Όλες οι παραπάνω πιστοποιήσεις μαζί και με την κρατικη αδειοδοτηση από το υπουργείο υγείας φανερώνουν το υψηλό επίπεδο λειτουργείας την Omnigen ΑΕ.

No Comments

Post a Comment