210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
Omnigen, ιχνηλασιμότητα

Ιχνηλασιμότητα

Η Αναγκαιότητα ιχνηλασιμότητας ορίζεται από την κείμενη Ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 51/2008 και το ΦΕΚ 150/2011.

Η Omnigen ΑΕ είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001 και ειδικότερα για όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες με το ISO 17025.

 

Τι ορίζουμε ως ιχνηλασιμότητα;

Ιχνηλασιμότητα (ανιχνευσιμότητα) είναι η ικανότητα ιχνηλάτησης / παρακολούθησης και αρχειοθέτησης όλων των ιστών και κυττάρων, από την προμήθεια κάθε δείγματος, την επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή από τον δότη έως τον λήπτη και αντίστροφα.

 

Αναγνώριση – Ιχνηλασιμότητα Επεξεργαζομένων Δειγμάτων

Τα στοιχεία (δεδομένα) των δειγμάτων στα οποία ο θεράπων ιατρός θα στηριχθεί σε περίπτωση μεταμόσχευσης είναι ποιοτικά και ποσοτικά.

Ποιοτικά

 • Ημερομηνία Επεξεργασίας.
 • Μοναδικός Κωδικός Δείγματος / Πελάτη. Στην περίπτωση δίδυμης ή τρίδυμης κύησης τα δείγματα των διαφορετικών νεογνών αναγνωρίζονται με τον ίδιο Κωδικό Δείγματος που δίνεται από το μηχανογραφικό σύστημα για τον πελάτη με προσθήκη Α, Β ή C για κάθε ένα νεογνό.
 • Θέση του δείγματος στην κρυοσυντήρηση.
 • Ο Παράγοντας αραίωσης (dilution factor) και ο όγκος δείγματος μετά την επεξεργασία συμβάλλουν στο αποτέλεσμα καταμέτρησης κυττάρων (WBCf και ΜNCf) μετά την επεξεργασία.
 • Καταγραφή ιολογικού ελέγχου από το περιφερικό αίμα της μητέρας.
 • Δεδομένα κρυοσυντήρησης
 • Barcode και Μοναδικός κωδικός δειγμάτων

Ποσοτικά

 • Ποσότητα αίματος που παραλαμβάνεται.
 • Αποτελέσματα καταμέτρησης κυττάρων (WBCi και ΜNCi) πριν την επεξεργασία.
 • Αποτελέσματα καταμέτρησης κυττάρων (WBCf και ΜNCf) μετά την επεξεργασία.
 • Αποτέλεσμα καταμέτρησης, βιωσιμότητας και συνολικών ζωντανών CD34+ / CD45+ κυττάρων.
Το προσωπικό μας