210 68 10 300   24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

 Συλλογή βλαστοκυττάρων από ΟΠ.Α

Η φύλαξη των βλαστοκυττάρων αποτελείται από τρία στάδια. Αμέσως μετά τον τοκετό, αφού κοπεί ο ομφάλιος λώρος και το νεογνό απομακρυνθεί από τη μητέρα, ο μαιευτήρας – γυναικολόγος παίρνει δείγμα αίματος από τον ομφάλιο λώρο, πριν την αφαίρεση του πλακούντα, σε αποστειρωμένο και κατάλληλα σχεδιασμένο ασκό συλλογής, ο οποίος παρέχεται από την Omnigen. Η διαδικασία είναι εντελώς ακίνδυνη, τόσο για το μωρό, όσο και για τη μητέρα. Στη συνέχεια, το πλούσιο σε βλαστοκύτταρα αίμα μεταφέρεται (σε ελεγχόμενη θερμοκρασία) στο εργαστήριο, όπου με εξειδικευμένες τεχνικές γίνεται η επεξεργασία του για την απομόνωση των βλαστοκυττάρων. Τέλος, τα απομονωμένα κύτταρα φυλάσσονται σε ειδικές εγκαταστάσεις, κάτω από κατάλληλες συνθήκες θρεπτικών ουσιών και θερμοκρασίας -196°C (±) για μεγάλο χρονικό διάστημα (αρχικά για 20 χρόνια).

 

“H συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος δεν μπορεί να γίνει σε απλούς ασκούς αιμοδοσίας”

Οι ασκοί για τη συλλογή ομφαλοπλακουντιακού αίματος έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Αναγράφουν την ένδειξη Cord Blood (Ομφαλικό Αίμα) και όχι platelets ή whole blood.
  • Ο όγκος που χωράει στον ασκό δεν ξεπερνάει τα 250-300ml (αναγράφεται πάνω στον ασκό συλλογής)
  • Η ποσότητα του αντιπηκτικού που περιέχεται μέσα στον ασκό δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 25ml (αναγράφεται πάνω στον ασκό συλλογής)

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Ένωσης Τραπεζών Αίματος (ΑΑΒΒ), αλλά και οδηγίες δημοσιευμένες σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά, η ποσοτική σχέση αίματος προς αντιπηκτικό μέσα στον ασκό θα πρέπει να κυμαίνεται από 7:1 μέχρι 5:1 (στη χειρότερη περίπτωση). Ο λόγος είναι ότι αν η ποσότητα αίματος είναι λίγη (δηλαδή αν η σχέση αίματος προς αντιπηκτικό είναι μικρότερη από 5:1), τότε τα κύτταρα παθαίνουν σημαντικές αλλοιώσεις με αποτέλεσμα να χάνουν σε μεγάλο βαθμό τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

 

Οι υποψήφιοι γονείς που ενδιαφέρονται να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους θα πρέπει να ελέγχουν τι είδους ασκών χρησιμοποιεί η κάθε εταιρία για τη συλλογή του ομφαλικού αίματος. Αυτό μπορούν να το ρωτούν στην εταιρία φύλαξης, αλλά και να το ελέγχουν οι ίδιοι όταν παραλαμβάνουν τη συσκευασία συλλογής, χρησιμοποιώντας τα 5 χαρακτηριστικά.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σε καμία περίπτωση η συλλογή ομφαλοπλακουντιακού αίματος δεν θα πρέπει να γίνεται σε ασκούς αιμοδοσίας. Οι ασκοί αιμοδοσίας είναι τριπλοί ασκοί των 450ml οι οποίοι περιέχουν 63ml αντιπηκτικό και αναγνωρίζονται εύκολα. Οι ασκοί αυτοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για συλλογή περιφερικού αίματος και απομόνωση αιμοπεταλίων και όχι για ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Η χρήση των συγκεκριμένων ασκών οδηγεί σε καταστροφή των βλαστοκυττάρων.

Η Omnigen, αναγνωρίζοντας τη σημασία κάθε βήματος στη διαδικασία συλλογής και φύλαξης βλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο, χρησιμοποιεί μονό τους ειδικούς ασκούς συλλογής. Οι ασκοί αυτοί είναι πιστοποιημένοι απ την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρουν την ένδειξη CE IVD.

 

error: Content is protected !!
Share This