210 68 10 300   24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Διαδικασία Απομόνωσης Βλαστοκυττάρων

H απομόνωση βλαστοκυττάρων γίνεται σε ειδικά σχεδιασμένα αποστειρωμένα εργαστήρια θετικής πίεσης (Clean Rooms), τα οποία είναι πιστοποιημένα να πληρούν τις πιο αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για την ακρίβεια πρόκειται για χώρους (Clean Rooms) τα οποία πληρούν στο 100% τις αυστηρότατες προδιαγραφές που ισχύουν ακόμα και για μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Όλα τα δείγματα που θα έρθουν στο χώρο μας, ελέγχονται με ειδικές αυτόματες συσκευές για μικροβιακές μολύνσεις. Ο ιολογικός έλεγχος στο αίμα της μητέρας ή του ομφάλιου λώρου γίνεται με τη μέθοδο του PCR (Polymerase Chain Reaction), τη μοναδική μέθοδο που μπορεί να ανιχνεύσει το γενετικό υλικό του ιού ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες στον ορό του αίματος (Eppendorf Mastercycler ep Gradient S). Ο έλεγχος για βακτηριακές ή μυκητιακές μολύνσεις στο δείγμα γίνεται με τη χρήση ειδικών αυτόματων συστημάτων αιμοκαλλιέργειας (Becton Dickinson Bactec 9050).

Τα βλαστοκύτταρα που θα απομονωθούν, αναλύονται σε ειδικό μηχάνημα έτσι ώστε να καταμετρηθεί ο ολικός αριθμός εμπύρηνων  κυττάρων (Coulter Beckman). Με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής (BD FACS Calibur) προσδιορίζεται ο αριθμός και η βιωσιμότητα (%) των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (CD34+).

error: Content is protected !!
Share This