210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Η φύλαξη των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων του παιδιού σας, μπορεί να γίνει σε οικογενειακή/ιδιωτική τράπεζα ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει δωρεά σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην οικογενειακή φύλαξη (σε ιδιωτική τράπεζα) και στη δωρεά σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα.

 Ερωτήσεις

Οικογενειακή / Ιδιωτική Φύλαξη

Δωρεά σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα

Για ποιο λόγο είναι σημαντική η φύλαξη των βλαστοκυττάρων του ομφάλιου λώρου;

Η οικογενειακή/ιδιωτική φύλαξη διασφαλίζει ότι τα βλαστοκύτταρα του παιδιού αποθηκεύονται για χρήση από τα μέλη της οικογένειας. Τα βλαστοκύτταρα αυτά ανήκουν στην οικογένεια και χρησιμοποιούνται μόνο από αυτή.

Στη δωρεά, τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται με σκοπό να δοθούν για μεταμόσχευση αν βρεθεί συμβατός κάποιος άνθρωπος εκτός της οικογένειας τα χρειαστεί. Τα βλαστοκύτταρα αυτά δεν ανήκουν στην οικογένεια και η οικογένεια πιθανότητα με τη σειρά της θα χρειαστεί να αναζητήσει συμβατό δότη σε περίπτωση που κάποιο μέλος της νοσήσει και χρειαστεί μεταμόσχευση στο μέλλον (η πιθανότητα να βρεθεί συμβατός δότης από δημόσια τράπεζα ανέρχεται σε 1:30.000).

Ποιες είναι οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από μια μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων;

Η πιθανότητα επιβίωσης είναι διπλάσια1 στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα ενός συγγενούς δότη (ενός μέλους της οικογένειας για παράδειγμα), σε σχέση με την περίπτωση που χρησιμοποιηθούν βλαστοκύτταρα ενός μη συγγενούς δότη (από τράπεζα δωρεάς). Σε γενικές γραμμές τα ποσοστά επιβίωσης με χρήση βλαστοκυττάρων μη συγγενούς δότη (από τράπεζα δωρεάς) είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τα ποσοστά επιβίωσης μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων προερχόμεν μέσα από την οικογένεια.
Ποιοι μπορούν να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου; Όλες οι οικογένειες μπορούν να φυλάξουν βλαστοκύτταρα σε ιδιωτικές/οικογενειακές τράπεζες. Δεν είναι δυνατή η φύλαξη δειγμάτων τα οποία παραβαίνουν την Ελληνική νομοθεσία.

Η φύλαξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το ιατρικό ιστορικό των γονέων και της οικογένειας, η ύπαρξη τατουάζ, ο τρόπος ζωής, τα ταξίδια σε κάποιες χώρες του εξωτερικού κλπ.

Τι συμβαίνει στα βλαστοκύτταρα του παιδιού μου μετά τη συλλογή;  Μετά τη συλλογή, γίνεται η επεξεργασία και ο έλεγχος του ομφαλικού αίματος, και τα βλαστικά κύτταρα που θα απομονωθούν φυλάσσονται για μελλοντική χρήση από την οικογένεια. Η οικογένεια ενημερώνεται πάντα με επίσημο πιστοποιητικό αναλυτικών εργαστηριακών αναλύσεων για την επιτυχή φύλαξη των κυττάρων για αυτόλογη ή αλλογενή χρήση.

Τα δείγματα που πληρούν τις προϋποθέσεις φύλαξης σε μια δημόσια τράπεζα αποθηκεύονται για να χρησιμοποιηθούν από κάποιον ασθενή (εκτός της οικογένειας) που ψάχνει συμβατό δότη, ή για ερευνητικούς σκοπούς. Στις δημόσιες τράπεζες φυλάσσονται λιγότερα από το 30% των δειγμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος που συλλέγονται κατά τον τοκετό. Επιπλέον, η οικογένεια δεν γνωρίζει αν η φύλαξη του δείγματος είναι επιτυχής.

Αν η οικογένειά μου χρειαστεί τα βλαστοκύτταρα, πόσο σύντομα θα τα έχει; Τα βλαστοκύτταρα που φυλάσσονται σε μια ιδιωτική/οικογενειακή τράπεζα είναι άμεσα διαθέσιμα και μπορούν να δοθούν στον ασθενή για χρήση μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (εντός 24ώρου από τη στιγμή που θα τα ζητήσει ο θεράπων ιατρός), μετά από επικινωνία του Ιατρικού Διευθυντή με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Αν δωρίσετε τα βλαστοκύτταρα του παιδιού σας σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα δωρεάς, δεν μπορεί να σας εγγυηθεί κανένας ότι θα υπάρχουν σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας τα χρειαστεί. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας νοσήσει και χρειαστεί μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, η οικογένεια θα χρειαστεί να αναζητήσει συμβατό δότη ανά τον κόσμο, με πιθανότητα να βρεθεί 1:30.000.

Ποιο είναι το κόστος συλλογής και φύλαξης βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου; Στην Omnigen, το κόστος συλλογής και φύλαξης αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι τέτοιο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να φυλάξουν αυτό το πολύτιμο βιολογικό υλικό για το ίδιο το παιδί ή για άλλο μέλος της οικογένειας. Επίσης προσφέρουμε στους γονείς ευέλικτα πακέτα πληρωμών (όπως άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα).

Για περισσότερες πληροφορίες…Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν υπάρχει κάποιο κόστος για τη συλλογή και φύλαξη αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα αν η οικογένεια αποφασίσει να τα κάνει δωρεά. Σε περίπτωση όμως που κάποιος χρειαστεί βλαστοκύτταρα για μεταμόσχευση, αν βρεθεί συμβατός δότης, το κόστος εκτός Ελλάδας μπορεί να είναι πολύ ψηλό  (> €30.000 -το κόστος αυτό συνήθως καλύπτεται από κάποιο ταμείο).

1.Gluckman E et al. N Engl J Med. 1997, 337, 373-381