210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Βλαστοκύτταρα από ΟΠ.Α και ιστό ομφάλιου λώρου

ΟΠ.Α Ιστός ομφάλιου λώρου

Εύκολη και ανώδυνη συλλογή;

Ναι

Ναι

Περιέχονται αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα;

Ναι

Όχι

Περιέχονται μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα;

Όχι

Ναι

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόλογη μεταμόσχευση;

Υπό προϋποθέσεις ανάλογα με την ασθένεια

Ναι
Με προϋποθέσεις

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταμόσχευση από άλλα μέλη της οικογένειας;

Ναι
Αν υπάρχει ικανοποιητική ιστοσυμβατότητα

Ναι
Δεν χρειάζεται ιστοσυμβατότητα

Υπάρχουν πρωτόκολλα και διαδικασίες επεξεργασίας και απομόνωσης;

Ναι

Ναι

Μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των βλαστοκυττάρων στο εργαστήριο;

Διαδικασία ακόμη σε πειραματικό στάδιο

Ναι. Με την κυτταροκαλλιέργεια επιτυγχάνεται η αύξηση του αριθμού των μεσεγχυματικών κυττάρων είτε πριν κρυοσυντηρηθούν είτε μετά την απόψηξη

Γιατί να φυλάξω τα βλαστοκύτταρα;