210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Failure Confirmation page

[insert_php]

$post_data_array = array();

if (isset($_POST[‘mid’])) {$post_data_array[0] = $_POST[‘mid’];}
if (isset($_POST[‘orderid’])) {$post_data_array[1] = $_POST[‘orderid’];}
if (isset($_POST[‘status’])) {$post_data_array[2] = $_POST[‘status’];}
if (isset($_POST[‘orderAmount’])) {$post_data_array[3] = $_POST[‘orderAmount’];}
if (isset($_POST[‘currency’])) {$post_data_array[4] = $_POST[‘currency’];}
if (isset($_POST[‘paymentTotal’])) {$post_data_array[5] = $_POST[‘paymentTotal’];}
if (isset($_POST[‘message’])) {$post_data_array[6] = $_POST[‘message’];}
if (isset($_POST[‘riskScore’])) {$post_data_array[7] = $_POST[‘riskScore’];}
if (isset($_POST[‘payMethod’])) {$post_data_array[8] = $_POST[‘payMethod’];}
if (isset($_POST[‘txId’])) {$post_data_array[9] = $_POST[‘txId’];}
if (isset($_POST[‘paymentRef’])) {$post_data_array[10] = $_POST[‘paymentRef’];}
$post_data_array[11] = “XXXXXXX”;

$post_DIGEST = $_POST[‘digest’];

$post_data = implode(“”, $post_data_array);
$digest = base64_encode(sha1($post_data,true));

if($post_DIGEST==$digest)
{
echo “
Digest OK
“;
}
else
{
echo “
Digest Mismatch
“;
}

[/insert_php]