210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Αιμοποιητικά Βλαστοκύτταρα

αιματοποιητικά βλαστοκύτταρα, hematopoietic stem cells, αιματοποιητικά βλαστοκύτταρα

Τι είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα;

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, είναι το αίμα που κυκλοφορεί στο έμβρυο μέσω του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου. Κατά τη γέννηση, το αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα είναι πλούσιο σε βλαστοκύτταρα.

Για την ακρίβεια, το αίμα του ομφάλιου λώρου είναι πλούσιο σε πρόγονα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, τα οποία διαφοροποιούνται σε κύτταρα του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της ζωής, τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα εντοπίζονται κυρίως στο περιφερικό αίμα και στο μυελό των οστών. Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα όμως του ομφάλιου λώρου υπερτερούν των ενήλικων βλαστικών κυττάρων του μυελού των οστών γιατί:

  • Απομονώνονται ανώδυνα και ακίνδυνα
  • Είναι καλύτερα ποιοτικά καθώς δεν έχουν υποστεί περιβαλλοντικές επιδράσεις και φαινόμενα γήρανσης
  • Αποτελούν 99% συμβατό μόσχευμα για το ίδιο το παιδί ενώ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς μεταμόσχευσης στους γονείς και στα αδέλφια γιατί έχουν μικρότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αντίδραση του μοσχεύματος έναντι του δέκτη (GVHD) από ότι τα κύτταρα του μυελού των οστών.

 

Γιατί το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι μια σημαντική πηγή βλαστοκυττάρων;

  • Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι, αναμφισβήτητα, μια πηγή πλούσια σε αιμοποιητικά  βλαστοκύτταρα
  • Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (Οπ.Α) χρησιμοποιούνται πλέον σε θεραπείες για σοβαρές ασθένειες
  • Τα βλαστοκύτταρα του Οπ.Α έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για να θεραπεύσουν τόσο παιδιά όσο και ενήλικες
  • Βλαστοκύτταρα τα οποία προέρχονται από κάποιο μέλος της οικογένειας (π.χ. από έναν αδερφό), είναι πάντα η καλύτερη θεραπευτική επιλογή
  • Υπάρχει 99% συμβατότητα (HLA συμβατότητα) για το ίδιο το παιδί στην περίπτωση μιας αυτόλογης μεταμόσχευσης. Aυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει απόρριψη του μοσχεύματος αλλά ούτε και αντίδραση του μοσχεύματος έναντι του δέκτη (GVHD)
  • Πειραματικά υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλασιασμού αυτών των κυττάρων.

 

Τι κάνει τα κύτταρα αυτά τόσο ξεχωριστά;

Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου είναι μοναδικά λόγω της αυξημένης ικανότητάς τους να δημιουργούν άλλους τύπους κυττάρων. Για την ακρίβεια, τα κύτταρα αυτά είναι μοναδικά και διαθέτουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:
Είναι αδιαφοροποίητα, μπορούν υπό ειδικές συνθήκες να διαφοροποιηθούν σε πιο εξειδικευμένα είδη κυττάρων και έχουν μακρύτερα τελομερίδια από τα άλλα είδη αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων . Η κρυοσυντήρηση των βλαστοκυττάρων του ομφάλιου λώρου κατά κάποιο τρόπο σταματά το βιολογικό τους ρολόι και τα προστατεύει από βλάβες οι οποίες οφείλονται σε διάφορες αιτίες, όπως η γήρανση , οι ιϊκές μολύνσεις, καθώς επίσης και το ίδιο το περιβάλλον (ακτινοβολίες, μόλυνση του περιβάλλοντος, κ.λ.π.).

Μεσεγχυματικά Βλαστοκύτταρα