210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Η Omnigen εφαρμόζει πλήρως τη νομοθεσία που διέπει τις εταιρίες φύλαξης βλαστοκυττάρων και ανθρώπινων ιστών στη χώρα μας, αλλά και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες υπαγορεύουν τα πρωτόκολλα λειτουργίας των τραπεζών κρυοσυντήρησης (Commission Directive 2004/23/EC και Commission Directive 2006/17/EC). Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης, θέτουν με αυστηρότητα τα κριτήρια για τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη των βλαστοκυττάρων. Τα εργαστήριά μας λειτουργούν πλήρως βάσει αυτών των οδηγιών, τόσο όσον αφορά στη συλλογή, απομόνωση και φύλαξη βλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο, όσο και στους αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους που γίνονται προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα κάθε δείγματος για μακροχρόνια κρυοσυντήρηση.

Βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης, για να μπορούν τα βλαστικά κύτταρα που θα φυλαχθούν να έχουν μελλοντική χρήση, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν κάποιες εξετάσεις για συγκεκριμένες ιογενείς λοιμώξεις στο αίμα της μητέρας. Οι εξετάσεις αφορούν στους παρακάτω ιούς και αποκλείουν την πιθανότητα η μητέρα να φέρει ιϊκή μόλυνση η οποία μπορεί να μεταδοθεί στο βρέφος:

  • AIDS (HIV I/II)
  • Ηπατίτιδα Β
  • Ηπατίτιδα C
  • Σύφιλη (TPHA ή VDRL)

Αν και οι παραπάνω εξετάσεις θα γίνουν χωρίς χρέωση στα εργαστήριά της Omnigen με τη μέθοδο του PCR (Polymerase Chain Reaction), χρειάζεται να μας προσκομίσετε οπωσδήποτε και ένα αντίγραφο των εξετάσεων που έχουν γίνει στη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μια από τις πιο πολύπλοκες εξετάσεις είναι αυτή της ηπατίτιδας Β. Συνήθως, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για να ελεγχθεί αν η μητέρα πάσχει από ηπατιτιδα Β, ελέγχονται τρεις δείκτες: anti-HBc, anti-HBs και HBsAg (γνωστό και ως αυστραλιανό αντιγόνο). Έχοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τους τρεις αυτούς δείκτες, μπορούμε να γνωρίζουμε με μεγάλη πιθανότητα αν η γυναίκα φέρει τον ιό της ηπατίτιδας Β. Σε περίπτωση που η μητέρα βρεθεί θετική στο αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ιός να είναι ενεργός στο αίμα της μητέρας. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατόν να φυλαχθεί το δείγμα, αφού τα βλαστικά κύτταρα δεν μπορούν να έχουν μελλοντική χρήση. Αν κάποιος από τους άλλους δύο δείκτες (anti-HBc, anti-HBs) βρεθεί θετικός, ενώ το αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) είναι αρνητικό, τότε για να φυλαχθεί το δείγμα χρειάζεται πλήρης ανάλυση στο αίμα της μητέρας για ηπατίτιδα Β, με γνωμάτευση ιατρού.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι γονείς ότι σε περίπτωση που κάποια από τις εξετάσεις που θα γίνουν στα εργαστήρια της Omnigen ή έχουν γίνει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι θετική (αν υπάρχει δηλαδή ένδειξη ότι η μητέρα είναι μολυσμένη με κάποιον από τους παραπάνω ιούς), τότε δεν είναι δυνατόν να φυλαχθούν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού, αφού δε θα μπορούν να έχουν μελλοντική χρήση. Ως εταιρία εφαρμόζουμε με αυστηρότητα τις ευρωπαϊκές οδηγίες στο θέμα των εξετάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα βλαστοκύτταρα που φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις μας θα μπορούν να έχουν χρήση στο μέλλον σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.