210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
https://www.omnigen.gr/wp-content/uploads/2020/06/OMNIGEN-ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ-2020-1η-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ-print.pdf

1η Αδειοδοτημένη Τράπεζα Ομφαλικού Αίματος

Veracity Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

Veracity – Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

Veragene - Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος

Veragene – Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος