210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
stem cells

Τι είναι τα βλαστοκύταρα – Video

Τι είναι τα βλαστοκύτταρα;

Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα από ΟΠ.Α είναι τα κυρίαρχα αρχέγονα πολυδύναμα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος και κατέχουν χαρακτηριστικές ιδιότητες που τα διαφοροποιούν από τα αιμοποιητικά κύτταρα του ενήλικου οργανισμού που βρίσκονται στο μυελό των οστών.

Πρώτον, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες έχουν την ικανότητα να αυτοανανεώνονται και να δίνουν μεγάλο αριθμό αντιγράφων του εαυτού τους με τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες.

Δεύτερον, έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται σε διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους. Αποτελούν την πηγή δημιουργίας όλων των τύπων των αιμοποιητικών κυττάρων, και των κυττάρων του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Τα βλαστοκύτταρα έχουν τρία στάδια στη ζωή τους:

Α. Εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα

Το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη του ανθρώπου είναι όταν το γονιμοποιημένο ωάριο ή ζυγωτό αρχίζει να διαιρείται για να δημιουργήσει τα βλαστοκύτταρα τα οποία ονομάζονται εμβρυϊκά. Αυτά τα πρώιμα κύτταρα χαρακτηρίζονται ως ολοδύναμα, επειδή μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κάθε κυτταρικό τύπο από τους 200 που υπάρχουν στο σώμα μας.

Επτά ημέρες μετά τη γονιμοποίηση, τα εμβρυϊκά κύτταρα δημιουργούν μια σφαίρα η οποία ονομάζεται βλαστοκύστη. Στο στάδιο αυτό της βλαστοκύστης υπάρχουν δυο είδη κυττάρων. Τα εμβρυϊκά κύτταρα στο εσωτερικό της βλαστοκύστης δημιουργούν μια εσωτερική κυτταρική μάζα (inner cell mass), η οποία στη συνέχεια θα δώσει το κυρίως σώμα του εμβρύου. Στο περίβλημα της βλαστοκύστης υπάρχει ο τροφοβλάστης, ο οποίος στη συνέχεια θα μετατραπεί στον πλακούντα. Τα βλαστοκύτταρα στο στάδιο αυτό της βλαστοκύστης ονομάζονται υπερπολυδύναμα, μπορούν δηλαδή να μετατραπούν σχεδόν σε κάθε είδος κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα. Η απομόνωση τέτοιων κυττάρων για μελλοντικούς σκοπούς θα προκαλούσε αποδιοργάνωση στο έμβρυο, το οποίο δεν μπορεί να εμφυτευτεί στη μήτρα και βέβαια πεθαίνει. Μετά την όγδοη εβδομάδα ανάπτυξης, το έμβρυο ονομάζεται πλέον κύημα και έχει ήδη αρχίσει να παίρνει ανθρώπινο σχήμα. Τα βλαστικά κύτταρα σε αυτό το στάδιο είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη όλων των ιστών πριν από τη γέννηση. Τα βλαστικά κύτταρα αυτού του σταδίου είναι επίσης υπερπολυδύναμα, επειδή μπορούν ακόμα να μετατραπούν σχεδόν σε κάθε είδος κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα.

 

Β. Βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου

Ο ομφάλιος λώρος μεταφέρει αίμα από τον πλακούντα στο έμβρυο. Το αίμα αυτό (το οποίο ονομάζεται ομφαλοπλακουντιακό) είναι πλούσιο σε θρεπτικά υλικά και οξυγόνο. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι επίσης πλούσιο σε βλαστοκύτταρα, τα οποία ονομάζονται ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά είναι γενετικά πανομοιότυπα με το παιδί που θα γεννηθεί. Πρόκειται για πολύτιμα βλαστοκύτταρα που δεν διαφοροποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης – δηλαδή δεν πρόλαβαν να σχηματίσουν ιστούς και παρέμειναν στο αίμα του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου. Τα βλαστικά κύτταρα αυτού του σταδίου είναι πολυδύναμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να μετατραπούν σε διάφορα είδη κυττάρων, όχι όμως σε όλα τα είδη.

 

 Γ. Ενήλικα βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα τα οποία μεταφέρονται συνεχώς στο έμβρυο μέσω του ομφάλιου λώρου θα αποθηκευτούν σε διάφορα σημεία του σώματος με σκοπό να επιδιορθώνουν βλάβες οι οποίες συνεχώς δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής μας. Το κύριο σημείο αποθήκευσης των βλαστοκυττάρων, το “σπίτι” τους στο ανθρώπινο σώμα, είναι ο μυελός των οστών. Σημειώνεται ότι υπάρχουν πολλών τύπων ενήλικα βλαστοκύτταρα στον άνθρωπο. Τα βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών συγκεκριμένα είναι είτε αιμοποιητικά (σχηματίζουν όλους τους κυτταρικούς τύπους του αίματος), είτε μεσεγχυματικά (σχηματίζουν τα οστά, τους χόνδρους, τον λιπώδη ιστό κ.λ.π). Βλαστοκύτταρα υπάρχουν ακόμη και στον εγκέφαλο, χωρίς να είναι γνωστές οι δυνατότητές τους, ένα θέμα που αντανακλά ένα άλλο ενεργό μέτωπο. Τα βλαστικά κύτταρα αυτού του σταδίου είναι επίσης πολυδύναμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν και αυτά να μετατραπούν σε διάφορα είδη κυττάρων, όχι όμως σε όλα τα είδη.

Γιατί να φυλάξω τα βλαστοκύτταρα?

Αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα