210 68 10 300   24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Απομόνωση βλαστοκυττάρων από οδοντικό πολφό

βλαστοκύτταρα από οδοντικό πολφό, dental pulp stem cellsΑκολουθώντας μία πολύωρη διαδικασία, παίρνουμε τα μεσεγχυματικά κύτταρα που περιέχονται στον οδοντικό πολφό και στη συνέχεια τα καλλιεργούμε σε ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξή τους.
Η διαδικασία αυτή  συνεχίζεται μέχρι να εξασφαλίσουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό βιώσιμων βλαστοκυττάρων χωρίς επιμολύνσεις, κατάλληλα για μελλοντική θεραπεία. Ο χρόνος που χρειάζεται εξαρτάται από τα ίδια τα κύτταρα και το ρυθμό ανάπτυξής τους.
Στο τέλος της διαδικασίας και πριν την κρυοσυντήρηση  το σύνολο των κυττάρων διαιρείται σε υπο-δείγματα, αναλόγα με τον αριθμό τους .

 

Μικροβιακοί έλεγχοι

Στην Omnigen διενεργούμε  πλήρεις μικροβιολογικούς έλεγχους του δείγματος για να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει επιμόλυνση από μικρόβια και μύκητες.
Εάν υπάρξει επιμόλυνση που συνήθως εμποδίζει την ανάπτυξή τους η διαδικασία σταματά.

 

 Έλεγχος συνολικού αριθμού και βιωσιμότητας των κυττάρων

Μετά το το τέλος της διαδικασίας πραγματοποιείται έλεγχος του αριθμού και της βιωσιμότητας των μεσεγχυματικών κυττάρων πριν την κρυοσυντήρησή τους.

 

error: Content is protected !!
Share This