210 68 10 300   24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Η διαδικασία συλλογής Μεσεγχυματικών Βλαστοκυττάρων

Η διαδικασία για τη λήψη των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο είναι πολύ εύκολη και ανώδυνη. Αφού πραγματοποιηθεί ο τοκετός, απομονώνεται ένα κομμάτι ομφάλιου λώρου μήκους 10 -15 εκ. Το κομμάτι αυτό τοποθετείται στο ειδικό αποστειρωμένο δοχείο που περιέχεται στη συσκευασία συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος και αποστέλλεται στα εργαστήρια της Omnigen.
Εκεί ακολουθούνται εξειδικευμένες τεχνικές για την απομόνωση και φύλαξη των κυττάρων.

βλαστοκύτταρα, τράπεζα βλαστοκυττάρων, Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο έλεγχος των μεσεγχυματικών κυττάρων διαρκεί από 2 έως 6 εβδομάδες, αφού ακολουθούνται μέθοδοι απομόνωσης συγκεκριμένων κυτταρικών πληθυσμών από τον ιστό του ομφάλιου λώρου, καθώς και τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας, οι οποίες μας επιτρέπουν να επιτύχουμε ικανοποιητικούς αριθμούς κυττάρων, κατάλληλους να στηρίξουν πιθανές μελλοντικές χρήσεις. Για την ακρίβεια, τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα που απομονώνονται καλλιεργούνται σε ειδικά θρεπτικά υλικά και συνθήκες, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε έναν αριθμό κυττάρων ο οποίος είναι μέχρι και 50 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό που απομονώθηκαν αρχικά από τον ομφάλιο λώρο.

error: Content is protected !!
Share This