210 68 10 300   24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Απομόνωση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από Ιστό ομφαλίου λώρου

Η Omnigen προσφέρει αυτό που όλοι υπόσχονται. Η υπηρεσία μας είναι μοναδική!

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην Omnigen για την απομόνωση βλαστοκυττάρων και τη φύλαξή τους είναι μοναδική. Στα εργαστήρια της εταιρίας μας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά σε ιδιωτική τράπεζα στην Ευρώπη (άρα και στην Ελλάδα) η τεχνολογία για την απομόνωση του πολύτιμου αυτού υλικού, με τη χρήση υπερσύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων και μετά από επίπονη προσπάθεια του επιστημονικού μας προσωπικού.

Η διαδικασία που χρησιμοποιούμε είναι μοναδική για τους εξής λόγους:

  • 1Η απομόνωση των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων γίνεται από τη γέλη του Wharton (ή ουσία του Wharton – Wharton’s jelly). Η επεξεργασία του ιστού είναι μια λεπτή και ευαίσθητη διαδικασία, η οποία καταλήγει στο τέλος στην απομόνωση του συγκεκριμένου κυτταρικού πληθυσμού. Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε ειδικές συνθήκες και θρεπτικά υλικά, μέσα σε ειδικούς επωαστήρες για μερικές ημέρες, υπό τη συνεχή παρακολούθηση του επιστημονικού προσωπικού της Omnigen. Τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και έτσι ο τελικός πληθυσμός αποτελείται από πολύ μεγάλες ποσότητες “καθαρών” μεσεγχυματικών κυττάρων.

 

  • 2Τα κύτταρα που απομονώνονται φυλάσσονται σε πολλαπλά κρυοφιαλίδια. Έτσι σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για μεταμόσχευση, θα αποψυχθεί μόνο ένα από τα κρυοφιαλίδια, τα κύτταρα θα πολλαπλασιαστούν έτσι ώστε να πάρουμε το αριθμό που χρειάζεται για τη μεταμόσχευση, ενώ μια ποσότητα θα καταψυχθεί ξανά. Με τον τρόπο αυτό τα κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όσες φορές χρειαστεί στο μέλλον, χωρίς να μειώνεται η ποσότητά που έχει φυλαχθεί.

 

  • 3Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην Omnigen οφείλονται στο γεγονός ότι στα εργαστήριά μας ακολουθούμε παράλληλα δύο διαφορετικές μεθόδους απομόνωσης μεσεγχυματικών κυττάρων για κάθε δείγμα που παραλαμβάνουμε.

 

  • 4Τα μεσεγχυματικά κύτταρα που απομονώνονται από τον ιστό του ομφάλιου λώρου δεν φυλάσσονται αμέσως μετά την απομόνωση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μεσολαβεί ένα στάδιο κατά το οποίο τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται (20 – 50 φορές) σε κατάλληλες συνθήκες και θρεπτικά υλικά, μέσα σε ειδικούς επωαστήρες για μερικές ημέρες, υπό τη συνεχή παρακολούθηση του επιστημονικού προσωπικού της Omnigen. Ο λόγος είναι ότι ο αρχικός πληθυσμός των κυττάρων που απομονώνονται από τη γέλη του Wharton είναι μικρός σε αριθμό και άρα, σε καμία περίπτωση ικανοποιητικός για να χρησιμοποιηθεί σε κάποια μεταμόσχευση. Μετά από την καλλιέργεια των κυττάρων για τον πολλαπλασιασμό τους στα εργαστήρια της Omnigen, φυλάσσεται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα κυττάρων από αυτή που αρχικά απομονώθηκε. Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων μας επιτρέπει πολλαπλές χρήσεις στο μέλλον από το ίδιο το άτομο ή μέλη της οικογένειάς του, αφού λόγω του μεγάλου αριθμού των κυττάρων, αυτά φυλάσσονται σε πολλαπλά κρυοφιαλίδια.

 

  • 5Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας των κυττάρων που έχουν απομονωθεί από τον ομφάλιο λώρο, πέρα από τον πολλαπλασιασμό τους, γίνεται έλεγχος για μικροβιακές μολύνσεις. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η καλλιέργεια των κυττάρων επιτρέπει να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητά τους (αν δηλαδή τα κύτταρα που απομονώθηκαν είναι ζωντανά). Τα παραπάνω δεν μπορούν να ελεγχθούν στην περίπτωση που φυλάσσεται ολόκληρος ο ιστός του ομφάλιου λώρου, ή στην περίπτωση που φυλάσσονται κύτταρα αμέσως μετά την απομόνωσή τους από το λώρο χωρίς καλλιέργεια.

 

error: Content is protected !!
Share This