210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Βλαστοκύτταρα – Φύλαξη

Κατά τον τοκετό μας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να συλλέξουμε βλαστοκύτταρα από το αίμα και τον ιστό του ομφάλιου λώρου

Ποβλαστοκύτταρα, τράπεζα βλαστοκυττάρωνια χαρακτηριστικά των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων του ομφάλιου λώρου τα καθιστούν ικανά να χρησιμοποιηθούν σε μια αιματολογική ασθένεια, όπως για παράδειγμα τα λεμφώματα;

Η ικανότητα των κυττάρων αυτών να ανανεώνονται συνεχώς, επιτρέπει τη χρήση τους στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Στην περίπτωση των λεμφωμάτων ή άλλης μορφής καρκίνου, τα κύτταρα του οργανισμού που έχουν καταστραφεί από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία πρέπει να απομακρυνθούν. Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠ.Α) δίνονται ενδοφλέβια στον ασθενή και στη συνέχεια τα κύτταρα αυτά αποκαθιστούν το ανοσοποιητικό αιμοποιητικό σύστημα το οποίο διατηρούν για πολλά χρόνια.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου για αυτόλογες μεταμοσχεύσεις;
Ποιούς αφορά η φύλαξη βλαστοκυττάρων από ομφάλιο λώρο;
Μπορούν τα βλαστοκύτταρα ενός παιδιού να χρησιμοποιηθούν για άλλα μέλη της οικογένειας; ''Αλλογενής μεταμόσχευση''
Τι συμβαίνει με τα κύτταρα αυτά μετά το πέρας των 20 χρόνων;

 

Σε ποιές περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται η φύλαξη;

Η φύλαξη βλαστοκυττάρων από Οπ.Α ή/και ιστού ομφάλιου λώρου δεν πραγματοποιείται όταν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων δεν εμπίπτουν στα καθοριζόμενα από την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1005Β’)

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή απλά καλώντας μας στο 210 6810300