210 68 10 300 24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online
Omnigen, βλαστοκύτταρα, τράπεζα βλαστοκυττάρων, stem cells

Βλαστοκύτταρα

 • Στην Omnigen ΑΕ ακολουθούμε τις πλέον σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους και εφαρμόζουμε πλήρως την Ευρωπαϊκή οδηγία καθώς και την Ελληνική νομοθεσία για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τραπεζών ιστών και κυττάρων και ομφαλοπλακουντιακού αίματος.
 • Διασφαλίζουμε όλα τα δείγματα που φυλάσσουμε,  βάση της Ελληνικής νομοθεσίας, με την απαιτούμενη διασύνδεσή μας με αντίστοιχη αδειοδοτημένη τράπεζα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστοποιήσεις

 • Είμαστε πιστοποιημένοι κατά GMP (Good Manufacturing Practice) για τις διαδικασίες μικροβιακής ανάλυσης εφαρμόζοντας την 2004/23/EK Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τραπεζών ιστών και κυττάρων, καθώς και την από 27 Ιουνίου 2011 Ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 150/2011) και την από 9 Μαρτίου 2017 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1005Β’).
 • Είμαστε πιστοποιημένοι από τη Lloys’s Register Quality Assurance με το Διεθνές Πρότυπο BS ΕΝ ISO 9001:2008 Διαχείρισης Ποιότητας
 • Είμαστε πιστοποιημένοι από Δημόσιο Φορέα (Ε.ΣΥ.Δ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τη διενέργεια δοκιμών στα κλινικά εργαστήρια
 • Διαθέτουμε την κατάλληλη άδεια από την αρμόδια αρχή, για τη διαχείρηση και φύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας.

Διαπιστευμένες μέθοδοι και έλεγχοι

 • Χρησιμοποιούμε για την καταμέτρηση των βλαστοκυττάρων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα, πριν και μετά την επεξεργασία, τις πιο σύγχρονες και ακριβείς μεθόδους (κυτταρομετρία ροής), διαπιστευμένες από πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένους οργανισμους (UKNEQAS)
 • Ελέγχουμε τα δείγματα για βακτηριακές / μηκυτιακές μολύνσεις με αυτόματο αιματολογικό αναλυτή (Bactec), διαπιστευμένο από την Labquality EQAS.
 • Aναλυτικό πιστοποιητικό Εκδίδουμε αναλυτικό πιστοποιητικό αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και ιστού ομφάλιου λώρου όπου αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες απομόνωσης, εργαστηριακών αναλύσεων και κρυοσυντήρησης.

Ιδιωτικές εγκαταστάσεις & χώροι φύλαξης

 • Ιδιωτικά εργαστήρια & χώροι φύλαξης Διαθέτουμε ιδιωτικά εργαστήρια καθώς και ιδιωτικούς χώρους φύλαξης/κρυοσυντήρησης οι οποίοι παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο για λόγους ασφαλείας από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με δυνατότητα τηλεειδοποίησης.
 • Ανεξάρτητη τροφοδοσία ρεύματος Η αυτόματη γεννήτρια ρεύματος της Omnigen ΑΕ υπόσχεται τη συνέχιση της λειτουργίας της ανεξάρτητα από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Αρτια καταρτισμένο προσωπικό

 • Άρτια επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού μας Το προσωπικό της Omnigen ΑΕ έχει πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση στο χώρο των βλαστοκυττάρων. Τη θέση του Ιατρικού διευθυντή καταλαμβάνει, σύμφωνα με την νομοθεσία, αιματολόγος μεταμοσχευτής, με πολυετή εμπειρία στις μετμοσχεύσεις.
 • 365 ημέρες το χρόνο Το προσωπικό της εταιρίας παραλαμβάνει και διαχειρίζεται το βιολογικό υλικό 365 ημέρες το χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι ταχεία ολοκλήρωη της διαδικασίας.
Κόστος φύλαξης και ευκολίες πληρωμής
Στην Omnigen ΑΕ, το κόστος συλλογής και φύλαξης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και  ιστού ομφάλιου λώρου είναι τέτοιο ώστε να δίνεται η δυνατότητα φύλαξης τους από τους γονείς και να έχουν αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας σε πιθανή μελλοντική μεταμόσχευση στο ίδιο το παιδί ή μέλους της οικογένειας. Επίσης προσφέρουμε στους γονείς ευέλικτα πακέτα πληρωμών (όπως άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα).

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες